O nás

Specializujeme se na legalizaci černých staveb a stavební řízení ve městě Brně a jeho okolí.

O nás

Poskytujeme komplexní služby ve stavebně-správní oblasti    

  • geodetické zaměření stavby
  • ohledání na místě stavby
  • zpracování všech typů dokumentace staveb v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.
  • komplexní inženýring stavby
  • zastupování ve stavebních řízení včetně řízení vyvlastňovacího a řízení o přestupcích
  • komunikace s katastrálním úřadem včetně zápisu nemovitostí do evidence KN
  • přidělení čísla popisného/evidenčního

Zaměřujeme se na území města Brna a Brno-venkov. Detailně známe současný územní plán města Brna a přilehlých obcí. Známe rovněž historii územního plánu Brna, máme načtené výklady pořizovatele územního plánu, které nám při našem postupu mohou mnohdy pomoci. Je třeba si uvědomit, že většina tzv. černých staveb byla realizována ještě za platnosti starých územních plánů a tzv. starého stavebního zákona. Známe je a umíme s nimi pracovat.

Známe návrh právě připravovaného územního plánu města Brna a můžeme Vám poradit, zda s legalizací stavby posečkat – existují i případy, kdy je skutečně vhodné s legalizací stavby posečkat. Paušálně šířená informace médií o tom, že nový navrhovaný stavební zákon neumožní žádné zpětné/dodatečné legalizace staveb je zavádějící a nahrává tak případným spekulacím ze strany stavebních podnikatelů a některých firem. (Pokud se chcete o připravovaném návrhu stavebního zákona dozvědět více, zúčastněte se našeho semináře.)

Ve většině případů jsme schopni udržet Vaši stavbu v režimu nařízení odstranění stavby do doby, než ji bude možné novým územním plánem povolit.

Potřebné podklady pro náš postup si v případě nutnosti dohledáme na stavebním úřadě, Archivu města Brna či ve sbírce listin Katastru nemovitostí, k dispozici máme rovněž historická letecká fota, která mohou stáří staveb mnohdy objasnit.

Naši právníci se orientují výhradně na stavební a správní právo – jsou to specialisté v oboru. Jako jedna z mála firem zastupujeme stavebníky rovněž v přestupkových řízeních. V mnohých případech zamezíme tomu, aby Vám byla udělena pokuta za užívání černé stavby, příp. dosáhneme snížení nepravomocně uložené pokuty. Není pravdou, že se pokutám za užívání černé stavby nelze vyhnout.

Prostřednictvím našich právníků poskytujeme rovněž právní poradenství a pořádáme vzdělávací semináře pro osoby stavbyvedoucích, stavebních dozorů, stavebních podnikatelů a stavebníků. Chcete se v této oblasti vzdělat? Zajistíme odborné školení pracovníků Vaší společnosti.